Upriličena posjeta u okviru obuke "Projekt menadžment"

Objavljeno 28.01.2020

Tokom trajanja trećeg modula "Razvoj projekata" u okviru obuke "Projekt menadžment" Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Arman Bešlija i Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo, imali su priliku razgovarati sa predavačem, polaznicima i organizatorom obuke, Udruženjem ALDI, kako bi se informisali o toku i uspješnosti realizacije obuke, te o napretku usavršavanja polaznika.


Polaznici su iskazali zadovoljstvo ukazanom prilikom, te veoma dobrom i kvalitetnom organizacijom predavača i same obuke.


Obuka se realizuje u okviru "Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS", koji Udruženje ALDI implementira u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Gorazde, GOPA Worldwide Consultants, JU Služba za zapošljavanje BPK Gorazde i Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” Goražde. Program finansira JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.


Preuzeto sa www.aldi.ba