Nastavlja se uspješna saradnja lokalnog partnerstva Grada Goražda

Objavljeno 16.03.2020

Nakon što je lokalno partnerstvo Grada Goražda prošlo prvu fazu za projekat „Tink.innovative - Agile grow and inovation support“ koji je prihvaćena od strane EU4 business, te su pozvani da predaju punu aplikaciju u Maloj sali Gradske uprave danas je održan sastanak učesnika lokalnog partnerstva na kojem su date primjedbe i nove ideje koje treba uvrstiti u punu aplikaciju za pomenuti projekat. Kako bi svi partneri još jedanput iskazali svoj interes za učešće u ovom projektu na današnjem sastanku je potpisan i Memorandum o razumijevanju o nastavku uspješne saradnje na projektu obuke, zapošljavanja, inovacija, digitalne transformacije i saradnje sa MMSP izvozno-orijentisanog sektora sa područja BPK Goražde.


Dosadašnjim partnerskim radom pronašla su se djelotvorna rješenja i kreirali inovativni alati koji su povećali efikasnost obrazovnih programa, unaprijedili kvalitet obrazovnih programa, te podstakli veću uključenost građana u programe obrazovanja odraslih. Pri tome, važno je istaknuti potrebu za usmjerenijim djelovanjem kako bi se podržalo uvođenje inovativnih pristupa i digitalnih tehnologija u obrazovanje, te razvoj digitalnih vještina, razvojem poduzetničkog načina razmišljanja i podrškom digitalnog poduzetništva.


Projekat Evropske unije EU4Business jača kapacitet Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. EU4Business namijenjen je za projekte kojima se podstiču: Inovacije: sposobnost dodavanja vrijednosti proizvodima/uslugama putem novih pristupa; Saradnja: zajednički napori sektorskih aktera unutar poslovnih mreža, klastera, i sl.; Digitalizacija: korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT); Poslovno okruženje: dostupnost usluga za razvoj poslovanja koje se bave prethodno navedenim temama (inovacije, saradnja, digitalizacija).Krajnji korisnici projekta bili bi Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) i poduzetnici, a očekivani rezultati su: povećanjem broja novih radnih mjesta, sa posebnim naglaskom na žene i mlade; povećanjem izvoza kod podržanih MMSP-a; novim uslugama poslovnog razvoja, te njihovom upotrebom od strane krajnjih korisnika i uklonjanje prepreka za inovacije i rast. Ekonomski sektori na koje je usmjeren projekat su Metaloprerađivačka i mašinska industrija, zatim drvoprerada i Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).


Uslovi za učešće u projektu su partnerstvo između najmanje tri partnera (od kojih je najmanje jedan partner predstavnik privatnog sektora), dok iznos bespovratnih sredstava po projektu se kreće od 100.000 do 300.000 eura. Jedan od uslova je i vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva najmanje 20% od ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta (maksimalno 80%), a trajanje predloženih projekata može biti od 8 do 18 mjeseci.