Započeo je praktični dio obuke za dugoročno nezaposlene osobe VSS u Goraždu

Objavljeno 14.02.2020

U organizaciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u toku je implementacija Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa završenom visokom stručnom spremom. Cilj progama je povećanje kompetencija nezaposlenih osoba u skladu sa savremnim potrebama tržišta rada, a programom je predviđeno finansiranje troškova usavršavanja za 12 nezaposlenih osoba.


Nezaposlene osobe prolaze usavršavanje u skladu sa Programom obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti „projekt menadžmenta“ koji je podijeljen u dva dijela, a to je stručno –teorijski i praktični dio.


Nakon uspješno završenog teorijskog dijela obuke u kojem su se polaznici susreli sa oblastima Poslovne analitike, Strateškog planiranja i izrade strateških dokumenata, Pisanjem projektnih prijedloga i Upravljanje projektnim ciklusom, početkom sedmice započeo je praktični dio obuke za dugoročno nezaposlene osobe VSS spreme.


Mladi će dobiti priliku da stečeno znanje iz teorijskog dijela nastave praktično realizuju. Praktični dio nastave (učenje kroz rad) će trajati 180 časova u kompanijama i institucijama sa područja BPK Goražde. Šest praktikanta je svoju obuku započelo u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, dok je po dvoje praktikanata raspoređeno u Prevent Goražde d.o.o., Prevent Components d.o.o. i Prevent Safety d.o.o.


Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS, JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizuje u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Projektom zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske , Udruženjem ALDI i Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” Goražde.