Potpisivanje ugovora o provođenju i finansiranju usavršavanja nezaposlenih osoba "Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS"

Objavljeno 26.12.2019

Danas je u Službi za zapošljavanje BPK Goražde upriličeno potpisivanje ugovora po Programu usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS. Priliku da povećaju svoje kompetencije u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada dobilo je 12 nezaposlenih osoba VSS, koje su danas potpisale ugovor o usavršavanju.


Nezaposlene osobe će proći usavršavanje u skladu sa Programom obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti ''projekt menadžmenta'' koji je podijeljen u dva dijela: stručno-teorijski i praktični dio, a ključne teme usavršavanja su: Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata, Poslovna analitika, Pisanje projektnih prijedloga i Upravljanje projektnim ciklusom.


Program provodi JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde” u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Udruženjem za lokalne razvojne inicijative (ALDI) Goražde i GOPA mbH – Predstavništvo u BiH.Potpisivanju Ugovora prisustvovali su: direktorica Službe gđa. Nafija Hodo, direktorica ALDI-a gđa. Meliha Gačanin, Ministar za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde gosp. Arman Bešlija i direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde sosp. Admir Kurtović.