Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

Objavljeno 20.05.2019

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih. Potpisnici Memoranduma su, pored J.U.Služba za zapošljavanje BPK Goražde, bili i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grad Goražde, UG Aldi, JU SSŠ „Džemal Bijedić“, Privredna i Obrtnička komora BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde.


Potpisivanje Memoranduma o saradnji je organizovano u okviru projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji implementira Udruženje ALDI, a finansira DVV International – Ured za BiH. DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.


Osnovni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ jeste uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na definisanje dugoročnih ciljeva na polju institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja odraslih, uspostavljanje mehanizama kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđenje kapaciteta svih organizacija članica partnerstva, a koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način.


Jedan od razloga zbog kojih nije iskorišten puni potencijal partnerstva svih zainteresovanih strana na polju obrazovanja odraslih jeste nedostatak usaglašene misije i ciljeva partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti osiguranja funkcionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih. Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.


Ovaj projekat jako je važan u cilju poboljšanja kapaciteta ljudskih resursa naglasila je u izjavi za medije direktorica Službe za zapošljavanje BPK-a Nafija Hodo: ‘’Ja mislim da je ovaj projekat jako dobar u smislu da svi akteri u lokalnom partnerstvu uvećaju svoje kapacitete i da na određen način budemo spremni za projekte koje očekujemo u narednom periodu. Ono što je jako važno na šta ja posebno stavljam fokus, a to je da se izgrade ljudski kapaciteti svih partnera u lokalnom partnerstvu i inače ljudski kapaciteti na prostoru Kantona, Grada i općina u njegovom sastavu. Mislim da mi nemamo te ljudske kapacitete i u ovoj godini Služba je pokrenula jedan jako dobar projekat za koji vjerujem da će rezultirati upravo tim da se educiraju ljudi, mladi visokoobrazovani ljudi, kako bi dobili vještine, znanje i kompetencije koje su im potrebne da bi imali te ljudske kapacitete kako bi u narednom periodu imali izradu dobre analitike, pripremu projekata, realizaciju projekata i praćenje projekata. Radujemo se nastavku ove saradnje.’’


Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, tako da će se potpisivanjem ovog Memoranduma znatno unaprijediti ova saradnja, naglašeno je na današnjem sastanku.