Klub za traženje posla Goražde proglašen najboljim u BIH

Objavljeno 18.12.2019

U sklopu dvodnevnih edukativnih aktivnosti koje je organizovao Projekat YEP, održana je svečana večera i izbor najuspješnijih Klubova za traženje posla u Bosni Hercegovini, kao i susret predstavnika javnih službi za zapošljavanje na kojoj su pored priznanja za Klubove dodijeljena i priznanja za javne službe za zapošljavanje koje su u protekloj godini napravile značajne pomake u reformi svojih svojih procedura usluga, ali u konačnici i unapređenju infrastrukture.


Cijeneći napore javnih službi za zapošljavanje koje su učestvovale sa projektom u realizaciji “Reformskog paketa” Projekat je uručio priznanja za postignute rezultate u unapređenju infrastrukture, usluga i procedura Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i Federalnom zavodu za zapošljavanje.

Posebna priznanja Projekat je ove godine uručio gđi Nafiji Hodo, direktorici Službe za zapošljavanje BPK Goražde a za životnu posvećenost stvarnju prilika za mlade i unaprjeđenju uslova za rad i život u BPK kantonu, kao i g. Željki Tepavčeviću, zamjeniku direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH za svesrdnu podršku reformi i ostvarenim rezultatima u sektoru zapošljavanja.Nagrada za najbolji klub za traženje posla u Republici Srpskoj dodijeljena je klubu Gradiška, drugo mjesto je pripalo Klubu Nevesinje i treće Klubu za traženje posla Derventa. Najuspješniji Klub za traženje posla u Federaciji i BIH je Klub za traženje posla Goražde, na drugom mjestu u Federaciji BiH je Živinice, i trećem Banovići. Klub za traženje posla Brčko je na drugom mjestu kad je u pitanju cijela mreža Klubova u BiH, a mreža Klubova za traženje posla u Kantonu Sarajevo su nagrađeni za postignute izuzetne rezultate u radu i najveći broj učesnika i zaposlenih u ovoj godini.


Klub za traženje posla je grupni oblik savjetovanja nezaposlenih lica, čiji se rad prati putem savremene aplikacije koja sadrži detaljne informacije o radu učesnika tokom Kluba, te efekata u smislu zaposlenja. Aplikacija nadalje podatke koji su uneseni na osnovu formule za izračun efikasnosti pretvara u rang listu koja nije statična te se ažuriranjem podataka pozicije na istoj mijenjaju.


U BiH ima 26 klubova u okviru javnih službi za zapošljavanje, odnosno opštinskih biroa, a u toku ove godine uključili su 1528 učesnika (65% žena), od čega se njih 404 već zaposlilo (61%).


Preuzeto sa www.yep.ba