Potpisan Memorandum o saradnji za realizaciju nove aktivne mjere zapošljavanja u BPK

Objavljeno 19.12.2019

Danas je u Goraždu upriličeno potpisivanje novog Memoranduma o saradnji između Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Projekta zapošljavanja mladih (YEP), Udruženja za lokalne razvojne inicijative ALDI i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te srednje stručne škole Džemal Bijedić na implementeciji Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba visoke stručne spreme.


Ovo je jedinstven projekat koji će u svoje tri faze raditi na teoretskoj obuci, nakon toga na praktičnom radu kod poslodavaca, te na kraju na kolegijalnoj razmjeni iskustava. Najuspješniji kandidati će biti zaposleni kod poslodavaca kod kojih obavaljaju praksu.


Preuzeto sa www.yep.ba