Brže i efikasnije usluge Mobilnog biroa Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 15.02.2019

Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji o podršci implementacije aktivne mjere „Mobilni biro na području Bosansko – Podrinjskog kantona“ u Službi za zapošljavanje BPK, u Goraždu je danas izvršena primopredaja vozila koje će ova Služba nadalje koristiti za unapređenje rada jedinice Mobilnog biroa na taj način nastojeći osigurati kvalitetnu uslugu za sve nezaposlene ali i poslodavce u ovom kantonu.

Danas potpisani Memorandum primarno je nastao zbog potrebe za modernizacijom Službe za zapošljavanje prema najboljim praksama iz razvijenih zemalja Evrope i svijeta a uvažavajući činjenicu da su efikasne politike i procedure zapošljavanja jedan od glavnih prioriteta djelovanja javnog sektora u BiH. Također, aktivnosti proizašle iz Memoranduma rezultat su i preporuka Evaluacijskog izvještaja odnosno evaluacije rada Mobilnog biroa ove Službe koja je realizirana sredinom prošle godine.


Težeći da pristup uslugama Službe ne uzrokuje dodatne troškove nezaposlenim licima, posebno u slučajevima kada ne postoji javni prevoz ili adekvatna putna infrastruktura, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske, na osnovu preporuka Evaluacijskog izvještaja o radu Mobilnog biroa i u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK Goražde pristupio je nabavci motornog vozila koje bi trebalo osigurati da nezaposlena lica i u najudaljenijim mjestima ovog Kantona (kao što je npr Ustikolina i Prača) dobiju adekvatnu i jednako kvalitetnu uslugu.


Pored navedenog, Služba će u predstojećem periodu također nastojati unaprijediti rad «Mobilnog biroa» u skladu sa preporukama Evaluacijskog izvještaja, a posebno unaprijediti monitoring aktivnosti Mobilnog biroa.