Reformski paket: Peti sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 15.02.2019

Danas je u Goraždu, u prostorijama Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona održan peti sastanak Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa, a u cilju redovnog izvještavanja po pitanju implementacije aktivnosti Reformskog paketa te razmatranja planova za tekuću 2019.godini kao i plana unapređenja rada Mobilnog biroa.

Teme današnjeg sastanka bile su rezultati evaluacije Mobilnog biroa u JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde te potpisivanje Memoranduma o razumijevanji i saradnji o podršci implementacije aktivne mjere „Mobilni biro na području Bosansko – Podrinjskog kantona“ u okviru kojeg će biti izvršena i primopredaja vozila koje će Služba nadalje koristiti za unapređenje rada Mobilnog biroa u ovoj službi. Podsjećamo, na osnovu realizirane evaluacije odnosno sačinjenog evaluacijskog izvještaja definisane su preporuke za unapređenje aktivnosti „Mobilnog biroa“, a u cilju trajnog uvođenja ove aktivnosti, čime će se unaprijediti kvaliteta usluga prema klijentima tj. nezaposlenim licima i poslodavcima u ovom kantonu. U sklopu održanog sastanka radne grupe prezentirani su i rezultati primjene novih metoda rada u 2018. godini, kao i plan aktivnosti ove Službe za 2019.godinu..Tom prilikom, također, Projektu zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske uručena je i zahvalnica za doprinos unapređenju poslovnih procesa u Službi za zapošljavanje BPK Goražde. Zahvalnicu je uručila gđa Nafija Hodo, direktorica ove Službe dok je, ispred Projekta zapošljavanja mladih (YEP) zahvalnicu primio rukovodilac projekta i direktor Predstavništva GOPA u BiH, Dr. Ranko Markuš.


Preuzeto sa www.yep.ba