Otpočela obuka nezaposlenih osoba za zanimanje “CNC operater"

Objavljeno 15.05.2019

BPK Goražde napravio još jedan korak ka sistemskom uređenju postsekundarnog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama privrede.


Udruženje ALDI u partnerstvu sa SSŠ „Džemal Bijedić“ i J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde, organizuje obuku za „CNC operatere“ za sve nezaposlene osobe koje su zainteresovane za ovaj vid stručnog osposobljavanja.

Obzirom da na tržištu rada postoji velika potreba za kvalifikovanim “CNC operaterima’’ i da su kompanije sa područja BPK Goražde zainteresovane za zapošljavanje radnika za ovo zanimanje, pohađanje ove obuke omogućava nezaposlenim osobama sticanje novih znanja i vještina, što povećava njihovu konkurentnost na tržištu rada.


U toku je obuka nezaposlenih osoba koju trenutno pohađa 20 polaznika. Polaznici su istakli da su izuzetno zadovoljni dosadašnjim tokom obuke, a poseban naglasak stavljaju na važnost njenog praktičnog dijela.

Ervin Zec, jedan od polaznika istakao je:“ Kroz ovu obuku sam naučio mnogo toga o radu na strugu, kao i dosta teorije i čitanja crteža.

Naravno, zadovoljan sam obukom i volio bih raditi ovaj posao.“


Obuka je organizovana u okviru projekta „ Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Udruženje ALDI u saradnji sa SSŠ „Džemal Bijedić“.Preuzeto sa UG ALDI