Okrugli sto – Monitoring, evaluacija i dizajn mjera aktivne politike zapošljavanja

Objavljeno 27.09.2018

Danas je u Sarajevu održan Okrugli sto koji je u fokusu imao evaluaciju, dizajn i monitoring aktivnih politika zapošljavanja koju je organizovala Svjetska banka u okviru Projekta “Podrška zapošljavanju”, sa namjerom da se razmjene mišljenja i ideje o načinima kako unaprijediti provođenje aktivne politike zapošljavanja kako bi rezultati bili na što je veću moguću dobrobit nezaposlenih lica – krajnjih korisnika ovih mjera.


U radu okruglog stola učestvuje i rukovodilac YEP-a dr. Ranko Markuš, a YEP i Svjetska banka već dulji period sarađuju na setu pitanja u odnosu na rad i reformu javnih službi za zapošljavanje.


Tokom Okruglog stola prezentovana je evaluacija mjera – sufinansiranja zapošljavanja “Prilika za sve 2014” i “Programa sufinansiranja zapošljavanja 2016” te je konstatovano da efekti mjera gube vrijednost sa protokom vremena, ali da se najbolji rezultati postižu sa grupom starijih korisnika i onih koji su bez kvalifikacija što zapravo i jeste cilj aktivnih politika koje i treba da pruže podršku onima koji bez te podrške ne mogu naći zaposlenje ili su u kategoriji dugoročno nezaposlenih.


U radu Okruglog stola učestvuju i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje koji je i glavni nosilac aktivnosti u Projektu Svjetske banke te su istakli da je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske osigurao razvoj softvera i nabavku licenci koje omogućavaju praćenje korisnika aktivnih mjera zapošljavanja na daleko efikasniji i transparentniji način.


Aktivnosti na evaluaciji i praćenju aktivnih mjera poslužiti će unapređenju planiranja i dizajna aktivnih mjera prije njihove implementacije što je preduslov da one daju bolje efekte i što na direktan način utiče i na efekte korištenja novca poreskih obveznika.


Preuzero sa www.yep.ba