Održan Okrugli sto: „Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu“

Objavljeno 27.04.2018

Dana 26.04.2018. godine u prostorijama Hotela „Behar“ u Goraždu, održan je Okrugli sto o temi „Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu“, a povod je bila prezentacija rezultata istraživanja potreba za radnom snagom na području BPK Goražde za period 2018 - 2020 godine (IPRS) koje je prvo empirijsko i sveobuhvatno istraživanje tržišta rada i drugih aspekata vezanih za ovaj segment privrede u BPK Goražde.


Tromjesečno istraživanje grupe istraživača Udruženja ALDI, koje je predvodio Demir Imamović, provedeno je krajem 2017. godine, uz veliko interesovanje privrednih subjekata (različitog profila i broja zaposlenih) iz BPK Goražde, postavilo je suštinska pitanja u namjeri da se pronađu odgovori na ključne izazove s kojima će se suočiti, ovaj put ne samo poslodavci već i šira društvena zajednica koja mora dati odgovore na promjene koje diktira tržište radaDokument je izrađen u okviru projekta ''Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja'', kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPK Goražde.


Manifestacija je privukla veliki broj posjetilaca, a kasnije i diskutanata u raspravi koja se odvijala nakon same prezentacije. Pored predstavnika Udruženja ALDI, na prezentaciji su bili pristuni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde, direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, predstavnici kantonalne i gradske vlasti, te veliki broj poslodavaca i prosvjetnih radnika.