VIDEO: Dualni sistem obrazovanja u BPK Goražde, model budućnosti

Objavljeno 25.07.2018

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama ''Bekto Precisa'' i ''EMKA Bosnia'' u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci.


Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH'' kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Jedna od aktivnosti na Projektu jeste izrada Promotivnog filma o privrednim subjektima BPK Goražde. Treći u nizu jeste film "Dualni sistem obrazovanja za budućnost".

Treći promotivni film govori o poslovanju izvozno orjentisanih kompanija sa područja BPK Goražde iz oblasti metalske industrije i mogućnostima uvođenja dualnog sistema obrazovanja.


VIDEO: