U Sarajevu potpisan sporazum o zapošljavanju djece šehida i poginulih branitelja

Objavljeno 24.05.2018

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je potpisan Sporazum između Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje i kantonalnih ministarstava za boračka pitanja za projekat udruživanja sredstava za zapošljavanje djece šehida i poginulih branitelja.


Očekuje se da će na osnovu toga, u ovoj godini biti zaposleno oko 350 djece šehida i poginulih boraca u cijeloj Federaciji BiH. Uz predstavnike zvaničnika i službi za zapošljavanje iz ostalih kantona, ceremoniji potpisivanja prisustvovali su i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, ministar za boračka pitanja u Vladi BPK-a Eniz Halilović i direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo.


Projekt zapošljavanja djece iz šehidskih porodica i porodica poginulih branitelja realizovan je u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i prošle godine.


– To je jedna aktivnost koju smo mi, kao Vlada, inicirali sa pilot projektom u 2017. godini. To je prepoznato kao jedna dobra praksa i očigledno je prihvaćena na prostoru čitave Federacije. Naravno, mi smo ove godine učestvovali u skladu sa raspoloživim sredstvima, odnosno obim sa kojim mi participiramo je u iznosu od 50.000,00 KM, Federalni zavod sa 45.000,00 KM i imat ćemo određenu sumu novca, gdje ćemo, po istom obrascu kako smo to implementirali u 2017. godini, na sličan način program implementirati i u ovoj godini za onaj broj lica za koji smo obezbijedili finansijska sredstva – kazao je premijer Emir Oković.


On je ovom prilikom iskazao zadovoljstvo rezultatima prošlogodišnjeg programa, u okviru kojeg je, kako je istaknuto, određen broj lica ostao u radnom odnosu.


Ministar Bukvarević također je naglasio da projekat daje dobre rezultate.

– Federalni zavod za zapošljavanje je ovu inicijativu pretočio u svoj program rada i želimo da preko kantonalnih ministarstava i službi za zapošljavanje zaposlimo što više djece poginulih branitelja – izjavio je Bukvarević.


Direktorica Federalnog zavoda Helena Lončar rekla je da je ta institucija, uključivši se već treću godinu u projekat zajedno s drugim institucijama kantonalnog nivoa, izdvojila dosad 1.710.000 KM, i ona vjeruje da će projekat biti nastavljen sve dok postoji potreba.


Naglasila je da zasada nisu uključena ministarstva i službe za zapošljavanje Sarajevskog, Livanjskog i Posavskog kantona.


Preuzeto sa www.bpkg.gov.ba