U toku realizacija Programa profesionalnog informisanja za 2018. godinu

Objavljeno 23.04.2018

U period od 16. – 20. 04. 2018. godine Služba za zapošljavanje je ugostila 5 odjeljenja, a preko 70 učenika završnih razreda SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.

Posjeta je dio aktivnosti u okviru Programa profesionalnog informisanja učenika zaršnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde.


Naime, Služba već punih 9 godina realizuje spomenuti program u svrhu informisanja učenika o potrebama tržišta rada, te deficitarnim i suficitarnim zanimanjima.

Podatke koje prezentujemo učenicima rezultat su analize potreba tržišta rada u FBiH, odnosno BPK. Potreba za određenim zanimanjima također je rezultat Zahtjeva za posredovanje od strane poslodavaca, te rezultat zapošljavanja u 2017. godini.


Prilikom posjete učenici SSŠ „Džemal Bijedić“ upoznati su sa potrebama za zapošljavanjem na BPK Goražde kada je riječ o zanimanju za koje su se školovali, te procedurom i rokovima prijave na evidenciju Službe za zapošljavanje kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

Također, učenicima je predstavljen koncept rada sa nezaposlenim osobama, predstavljene su usluge grupnog informisanja, kao grupnog i individualnog savjetovanja. Naglašeno je da Služba od nezaposlenih osoba očekuje da im budu partneri u procesu savjetovanja kako bi uspješno realizovali svoju osnovnu funkciju posredovanja u zapošljavanju.U međuvremenu, u gradskim osnovnim i srednjim školam, a u okviru Programa, pedagogice realiziraju čas profesionalnog informisanja za učenike završnih razreda.

Prezentacije sa popratnim materijalom pripremljene su od strane Službe za zapošljavanje, a čas se realizuje u OŠ „Husein ef. Đozo“, OŠ „Fahrudim Fahro Baščelija“, STŠ „Hasib Hadžović“ i MSŠ „Enver Pozderović“


U narednom periodu Služba nastavlja sa aktivnostima u okviru Programa profesionalnog informisanja učenika zaršnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde.

Ono što slijedi jesu posjete i radionice na odjeljenskim zajednicima završnih razdreda OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“-Vitkovići, OŠ „Ustikolina“-Ustikolina i OŠ „Hasan Turčelo Brzi“-Ilovača. Ove škole su sastavni dio koncepta Mobilnog Biroa koji pruža usluge nezaposlenim osobama na udaljenim, ruralnim lokacijama.


Gore navedenim aktivnostima zaokružit će se aktivnosti u okviru Programa profesionalnog informisanja kako bi PRVI IZBOR zanimanja bio i PRAVI IZBOR.