Održan informacijski seminar nezaposlenim osobama u biro-u Ustikolina

Objavljeno 23.02.2018

Informacijki seminar ima za cilj informirati nezaposlene osobe o svemu što bi im koristilo u procesu aktivnog traženja posla.

Učešćem u seminaru, nezaposlene osobe imale su priliku upoznati se sa radom Službe za zapošljavanje/Biroa, radom Kluba za traženje posla, te programima APZ.


Informacijski seminari daju priliku da nezaposlene osobe iskažu svoja očekivanja od Službe za zapošljavanje, upoznaju se sa pravima i obavezama nezaposlenih osoba po osnovu nezaposlenosti, te upoznaju sa aktivnostima koje provodi Služba u svakodnevnom radu.

Također, seminari su imali za cilj da osvijeste nezaposlene osobe o njihovoj obavezi aktivnog traženja posla.


Za Službu za zapošljavanje značaj informacijskih seminara ogleda se i u tome što smo pratili potrebe nezaposlenih osoba i na taj način kreirali obuke i programe koji će ojačati njihovu konkurentnost na tržištu rada, te ih u konačnici dovesti do zaposlenja.


U periodu januar – februar 2018. godine održana su tri Info seminara za nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju Biroa Foča u BiH.

Pored očekivanja, prava i obaveza nezaposlene osobe u fokus su stavile Programe samozapošljavanja, te izrazile potrebu da kroz individualni plan za zapošljavanje razmotre mogućnost pokretanja vlastitog biznisa kao samostalni poljoprivredni proizvođači.


Sa učesnicima info seminara nastavit će se rad upravo kroz Individualno savjetovanje sa izradom individualnog plana za zapošljavanje.