Nastavak radionica sa učenicima J.U. SSŠ. „Džemal Bijedić“, Goražde

Objavljeno 22.02.2018

Dana 22.02.2018. godine našu Službu, po drugi put, posjetili su učenici SSŠ „Džemal Bijedić“, koji pohađaju treći razred za zanimanje Trgovački tehničar.


I ovaj put radionica je organizovana na temu koja je nastavak redovne nastave u izvođenju prof. Emine Smailhodžić, i to „Intervju sa poslodavcem“.

Nakon prezentacije koja je obuhvatila 16 tipičnih pitanja koje postavljaju poslodavci kao i savjete kako na njih afirmativno odgovoriti , učenici su kroz igru simulacije - igranje uloga, imali priliku da dožive kako izgleda jedan razgovor sa poslodavcem.


Učenici su i ovaj put izrazili zadovoljstvo, usvojili nova znanja i vještine, te bili veoma aktivni učesnici radionice.

Uz kreativne profesore učenje može biti zabavno.

Služba za zapošljavanje je svakodnevno otvorena za saradnju sa intitucijama na Kantonu, posebno ukoliko ta saradnja ide u koristih učenika osnovnih i srednjih škola.