Otpočela obuka za zanimanje "Tapetar"

Objavljeno 21.03.2018

Danas je u Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ Goražde započela obuka za zanimanje „Tapetar“, koja se odvija u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.


Obuka će trajati 120 sati, od čega 48 sati teorijske nastave i 72 sata praktične nastave u kompaniji, nakon čega će se izvršiti testiranje. Ova obuka će omogućiti polaznicima da postanu konkurentniji na tržištu radne snage, a najuspješniji polaznici će imati mogućnost zaposlenja.


Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde i JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“, a finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine.


Savjetodavci u Službi za zapošljavanje kroz izradu individualnih planova za zapošljavanje na dnevnoj osnovi informišu i animiraju nezaposlena lica, posebno nekvalifikovane nezaposlene osobe koje imaju priliku usvojiti nova znanja i vještine ciljane za potrebe poslodavca.

Zainteresovane nezaposlene osobe se mogu prijaviti svakog radnog dana, u prostorijama Biroa Goražde, a dodatne informacije mogu dobiti telefonskim putem ili preko Facebook.