U okviru realizacije „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji

Objavljeno 10.07.2018

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga i direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“.


Cilj Sporazuma je uspostavljanje uzajamne saradnje radi efikasnog realiziranja Programa u školskoj 2018/2019.godini, za čiju namjenu su osigurana finansijska sredstva u iznosu od 20.366 KM.


U Programu mogu sudjelovati nezaposlene osobe definisane ciljnom grupom koje su sudjelovale po ovom programu u 2017.godini, te osobe koje su prijavljenje na evidenciji službi za zapošljavanje u Federaciji BiH prije dana potpisivanja Sporazuma.


Supotpisnica ovog sporazuma je Helena Lončar, direktorica federalnog Zavoda za zapošljavanje iz čijih sredstava će se finansirati ovaj program.


Preuzeto sa www.bpkg.gov.ba