VIDEO: Goraždanski model stručnog osposobljavanja

Objavljeno 10.05.2018

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama Bekto Precisa i EMKA Bosnia u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH'' kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).


Pogledajte film o goraždanskom modelu stručnog osposobljavanja