Realizacija Programa „Profesionalne orijentacije učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u J.U. OŠ. „Husein ef. Đozo“ Goražde uz podršku J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 10.05.2018

Prema Programu profesionalne orijentacije učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, u osnovnim školama predviđeni su brojni sadržaji i aktivnosti počevši od sedmog razreda osnovne škole kada počinjemo sa profesionalnim informisanjem, potom savjetovanjem i na kraju profesionalnom orijentacijom.

Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama prolaze faze samospoznaje svojih mogućnosti, sposobnosti, jakih strana, osvještavaju svoje vještine i kompetenecije koje posjeduju.


Profesionalno se informišu o vrstama srednjih škola na podrčju BPK Goražde, vrstama zanimanja i stepenu obrazovanja u srednjim školama; posjete srednjim školama i Službi za zapošljavanje BPK Goražde gdje se upoznaju sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima. Kao završnica programa učenici trebaju imati „realne susrete“ sa svijetom zanimanja.


Služba za zapošljavanje BPK Goražde sa kojom OŠ “Husein ef. Đozo” ostvaruje odličnu saradnju pružila je podršku pri realizaciji cjelokupnog Programa profesionalne orijenatcije učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.Služba je omogućila profesionalno informisanje o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima na području našeg kantona, ali i organizovala realne susrete sa posladavcima „TAG“ d.d. Goražde i „Prevent Goražde“ d.o.o Goražde, nakon opredjeljenja učenika za zanimanja krojač i operater na CNC mašinama.


Obrazovanje nije samo proces usvajanja akademskih znanja i postignuća, već proces u kome se stiču i usvajaju vještine i znanja potrebni za svakodnevni život, radi proaktivnog uključivanja u zajednicu.


Defektolog škole

Vildana Obuća