Provedba evaluacije Mobilnog biroa u J.U. Službi za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 10.04.2018

U cilju procjene efikasnosti i efektivnosti Mobilnog biroa JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Projekat YEP provodi nezavisnu evaluaciju ove mjere te su danas u toku terenske posjete jednoj od lokacija Mobilnog biroa, i intervjui sa krajnjim korisnicima – nezaposlenim osobama, predsjednicima mjesnih zajednica i široj poslovnoj zajednici.


Cilj evaluacije je procijeniti nivo relevantnosti i održivosti usluge, te njen doprinos u povećanju sveukupne efikasnosti Službe i boljeg imidža među svim akterima na tržištu rada na lokalnom nivou.


Specifični ciljevi evaluacije obuhvataju procjenu opravdanosti nastavka realizacije usluga mobilnog biroa, te proširenja i unapređenja usluga, kao i naučenih lekcija na osnovu dosadašnje realizacije aktivnosti, te prijedloga za JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona.


Imajući i vidu da ovu aktivnost samostalno realizuje Služba već više od godinu dana, potrebno je napraviti presjek dosadašnjih rezultata i prijedloge za unapređenje, kao i prenos praksi u druge službe za zapošljavanje.


preuzeto sa: www.yep.ba