Upriličen sastanak predstavnika Službe sa predstavnicima Obrtničke komore BPK Goražde

Objavljeno 05.02.2018

Danas je u prostorijama JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde upriličen sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore BPK Goražde. Cilj sastanka bio je poboljšanje saradnje i uspostavljanje bolje povezanosti između Obrtničke komore i Službe.


Na sastanku su dogovoreni koraci, kako i na koji način će Služba u narednom periodu pružati Obrtničkoj komori BPK Goražde informacije, kako bi njihovi članovi na vrijeme bili informisani o aktuelnim mjerama aktivne politike zapošljavanja koje Služba provodi u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, kako bi isti mogli uzeti učešće u njima.


Predstavnicima Obrtničke komore je prezentiran novi metod rada Službe za zapošljavanje koji se odnosi na rad sa nezaposlenim osobama kroz savjetodavni rad, te su isti upoznati sa posredovanjem u zapošljavanju i besplatnim oglašavanjem slobodnih radnih mjesta.


Na satanku je također razgovarano i o drugim temama koje su značajne za saradnju Službe i Obrtničke komore. Sastanku su prisustvovali predsjednik Obrtničke komore gosp. Saudin Hadžić i direktorica JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde gđa. Nafija Hodo sa saradnicama.