26
decembar 2019

Potpisivanje ugovora o provođenju i finansiranju usavršavanja nezaposlenih osoba "Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS"

Danas je u Službi za zapošljavanje BPK Goražde upriličeno potpisivanje ugovora po Programu usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS. Priliku da povećaju svoje kompetencije u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada dobilo je 12 nezaposlenih osoba VSS, koje su danas potpisale ugovor o usavršavanju.


Čitaj više

19
decembar 2019

Potpisan Memorandum o saradnji za realizaciju nove aktivne mjere zapošljavanja u BPK

Danas je u Goraždu upriličeno potpisivanje novog Memoranduma o saradnji između Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Projekta zapošljavanja mladih (YEP), Udruženja za lokalne razvojne inicijative ALDI i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te srednje stručne škole Džemal Bijedić na implementeciji Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba visoke stručne spreme.


Čitaj više

18
decembar 2019

Klub za traženje posla Goražde proglašen najboljim u BIH

U sklopu dvodnevnih edukativnih aktivnosti koje je organizovao Projekat YEP, održana je svečana večera i izbor najuspješnijih Klubova za traženje posla u Bosni Hercegovini, kao i susret predstavnika javnih službi za zapošljavanje na kojoj su pored priznanja za Klubove dodijeljena i priznanja za javne službe za zapošljavanje koje su u protekloj godini napravile značajne pomake u reformi svojih svojih procedura usluga, ali u konačnici i unapređenju infrastrukture.


Čitaj više

23
septembar 2019

Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na implementaciji "Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS" na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Danas je u JU Službi za zapošljavanje potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na implementaciji Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS. Memorandum su potpisali Ministar za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija, Direktor GOPA-a mbH – Predstavništvo u BiH Ranko Markuš, Izvršna direktorica Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI) Goražde Meliha Gačanin i Direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo


Čitaj više

16
septembar 2019

Federalni zavod za zapošljavanje: Drugi krug javnih poziva od 24.9.2019. godine

(Sarajevo, 16.9.2019. godine) - Objava drugog kruga javnih poziva za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 započet će 24.9.2019. godine. S obzirom na veliki interes potencijalnih korisnika javni pozivi za učešće u programima će se objavljivati sukcesivno za pojedine kantone/županije, i to u sljedećim terminima:

-25.9.2019. godine (srijeda): Bosansko-podrinjski kanton Goražde;


Čitaj više

03
septembar 2019

Usaglašen nacrt novog Programa usavršavanja i zapošljavanja u Goraždu

Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) su danas u Goraždu održali sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženjem za lokalne razvojne inicijative ALDI i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a kako bi usaglasili nacrt zajedničkog Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS.


Čitaj više

10
juli 2019

Kampanja: Žene su iste kao muškarci – samo manje vrijedne

U saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH pokrenuta je kampanja „Žene su iste kao muškarci – samo manje vrijedne“, čime se skreće pažnja na problem rodnih stereotipa kroz koje se uloga žena svodi na tradicionalnu ulogu, a kao jedan od najočiglednijih rezultata je evidentan problem nedovoljnog učešća žena na tržištu rada.


Čitaj više

01
juli 2019

Za realizaciju programa sufinansiranja poduzetništva 50 hiljada KM

Služba za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde realizovat će program sufinansiranja poduzetništva u 2019. godini. Po riječima stručne saradnice za aktivnu politiku i posredovanje u zapošljavanju Senije Hadžić, riječ je o pilot projektu čiji je cilj podstaći i pomoći registraciju deficitarnih obrta na području tog kantona.


Čitaj više

14
juni 2019

Reformski paket: Izrada strateških dokumenata u JU Službi za zapošljavanje BPK Goražde

Danas je u Goraždu, stručni tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održao sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona a sa ciljem pružanja stručne podrške ovoj službi u procesu pripreme i izrade Strateškog plana za period 2019.-2023.


Čitaj više

20
maj 2019

Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih. Potpisnici Memoranduma su, pored J.U.Služba za zapošljavanje BPK Goražde, bili i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grad Goražde, UG Aldi, JU SSŠ „Džemal Bijedić“, Privredna i Obrtnička komora BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde....


Čitaj više

15
maj 2019

Otpočela obuka nezaposlenih osoba za zanimanje “CNC operater"

BPK Goražde napravio još jedan korak ka sistemskom uređenju postsekundarnog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama privrede.Udruženje ALDI u partnerstvu sa SSŠ „Džemal Bijedić“ i J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde, organizuje obuku za „CNC operatere“...


Čitaj više

26
mart 2019

Goražde uskoro otvara vrata stručnom obrazovanju visokokvalifikovanih radnika

BPK Goražde napravio još jedan korak ka sistemskom uređenju postsekundarnog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama privrede.U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, 22. marta 2019. godine, organizovan je sastanak radne grupe na projektu „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Udruženje ALDI u partnerstvu sa SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.


Čitaj više

15
februar 2019

Reformski paket: Peti sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Danas je u Goraždu, u prostorijama Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona održan peti sastanak Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa, a u cilju redovnog izvještavanja po pitanju implementacije aktivnosti Reformskog paketa te razmatranja planova za tekuću 2019.godini kao i plana unapređenja rada Mobilnog biroa.


Čitaj više

15
februar 2019

Brže i efikasnije usluge Mobilnog biroa Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji o podršci implementacije aktivne mjere „Mobilni biro na području Bosansko – Podrinjskog kantona“ u Službi za zapošljavanje BPK, u Goraždu je danas izvršena primopredaja vozila koje će ova Služba nadalje koristiti za unapređenje rada jedinice Mobilnog biroa na taj način nastojeći osigurati kvalitetnu uslugu za sve nezaposlene ali i poslodavce u ovom kantonu.


Čitaj više

04
februar 2019

Najtraženija zanimanja u BPK-u šivač, plastičar, pirotehničar

Poslodavci na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini imaju potrebu za zapošljavanjem radnika u prerađivačkoj industriji, što je pokazala anketa tržišta rada koju je provela Služba za zapošljavanje ovog kantona po instrukcijama Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Čitaj više

22
januar 2019

Potpisan Sporazum o partnerstvu Grada Goražde kroz ILO projekat, formalizovano lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Danas (22.01.2019. godine) je upriličena svečana ceremonija potpisivanje Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Formalizacija lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Goražde i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu definisana je na osnovu generalno ustanovljenih potreba za bližom saradnjom s ciljem potpore ekonomskom i društvenom razvoju i praktične potrebe za stvaranjem mogućnosti za zapošljavanje, te potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih incijativa, programa i aktivnosti.


Čitaj više

11
januar 2019

Učešće u Klubu za traženje posla Goražde nezaposlenima osigurava dodatne beneficije

U klubu za traženje posla kroz intezivan grupni i individualni rad nezaposleni savladavaju tehnike traženja posla, neophodne meke vještine i znanja kroz mentorstvo i podršku voditelja Kluba.


Čitaj više

14
novembar 2018

U Goraždu organizovan prvi sajam zapošljavanja

Privredna komora BPK Goražde organizirala je u ovom gradu prvi sajam zapošljavanja pod nazivom "Letswork". U zgradi Biznis centra okupili su se predstavnici privrednih subjekata, ali i nezaposlene osobe koje su dobile informacije o planovima i potrebama poslodavaca na tržištu rada.


Čitaj više

30
oktobar 2018

Sastanak voditelja Klubova za traženje posla

Danas se u organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održava sastanak voditelja Klubova za traženje posla sa ciljem analize dosadašnjih rezultata i aktivnosti u tekućoj godini i predstavljanju novih alata i mehanizama za rad sa grupama nezaposlenih. Sastanku prisustvuju predstavnici sljedećih kantonalnih službi za zapošljavanje:Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, BPK Goražde, SBK/KSB Travnik, Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije odnosno službe koje provode aktivnu mjeru Klub za traženje posla.


Čitaj više

27
oktobar 2018

U BPK Goražde kontinuirano se smanjuje broj nezaposlenih (VIDEO)

U Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde kontinuirano se smanjuje broj nezaposlenih i povećava broj zaposlenih osoba – kažu u kantonalnoj Službi za zapošljavanje. Navode da je zaključno sa septembrom zabilježen najmanji broj nezaposlenih od postojanja službe, a kao jedna od mjera zapošljavanja koja je dala rezultate i u ovoj godini je Klub za traženje posla, zahvaljujući kojem je značajan broj osoba pronašao zaposlenje.


Čitaj više

02
oktobar 2018

Dodjeljeni certifikati povodom uspješno okončane stručne obuke i zaposlenja (podrška EU i ILO)

U Hotelu „Behar“ Goražde, dana 02. oktobra 2018. godine, održana je svečana ceremonija dodjele certifikata povodom uspješno okončane stručne obuke za zanimanja „CNC operater“, „Regler“ i „Plastičar“, u okviru projekta: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.


Čitaj više

27
septembar 2018

Okrugli sto – Monitoring, evaluacija i dizajn mjera aktivne politike zapošljavanja

Danas je u Sarajevu održan Okrugli sto koji je u fokusu imao evaluaciju, dizajn i monitoring aktivnih politika zapošljavanja koju je organizovala Svjetska banka u okviru Projekta “Podrška zapošljavanju”, sa namjerom da se razmjene mišljenja i ideje o načinima kako unaprijediti provođenje aktivne politike zapošljavanja kako bi rezultati bili na što je veću moguću dobrobit nezaposlenih lica – krajnjih korisnika ovih mjera.


Čitaj više

25
septembar 2018

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je 25.09.2018. godine, objavljen JAVNI POZIV nezaposlenim osobama sa evidencije J.U. „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za učešće u Programu obuke u 2018. Godini (Engleski jezik, njemački jezik, European computer driving licence-ECDL);


Čitaj više

31
juli 2018

Javni radovi u Goraždu: Posao za 60 osoba u naredna četiri mjeseca

Šezdeset nezaposlenih osoba s područja Grada Goražda jučer je s gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem potpisalo ugovore o radu na određeno vrijeme. U naredna četiri mjeseca oni će biti angažovani po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 – "Javni radovi" Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Čitaj više

26
juli 2018

U Goraždu predstavljen projekat podrške zapošljavanja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je u Goraždu predstavilo Projekat podrške zapošljavanja koji se implementira u saradnji sa Svjetskom bankom. Ukupna vrijednost projekta je 108 miliona KM, a dio sredstava bit će izdvojen iz budžeta putem Federalnog Zavoda za zapošljavanje koji je implementator projekta.


Čitaj više

25
juli 2018

VIDEO: Dualni sistem obrazovanja u BPK Goražde, model budućnosti

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama ''Bekto Precisa'' i ''EMKA Bosnia'' u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci.


Čitaj više

24
juli 2018

Počinje implementacija projekta „Javni radovi 2018. godine“

U Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje BPK, Grada Goražda te općina Foča i Pale u FBiH u realizaciji Programa javnih radova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu.


Čitaj više

10
juli 2018

U okviru realizacije „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga i direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“.


Čitaj više

05
juni 2018

Klub za traženje posla Goražde: Uspješne priče Armina Žige - Od ideje do vlastitog biznisa

Često je prvi korak u nekom poslu ili ka prvom poslu najteži korak. Svjedoci smo da, u Bosni i Hercegovini mladi, i prije učinjenog prvog koraka, nerijetko, odustanu. Demotiviranost i osjećaj da im, na putu ka uspjehu, niko neće pružiti podršku ostavlja ih u čekanju i ospori svaki njihov pokušaj. Ipak, postoje i oni koji se usude upustiti u preduzetničke priče.


Čitaj više