Press konferencija dobitnika grant sredstava u okviru projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH"

Objavljeno 29.03.2017

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde i Općine Goražde protekle sedmice prisustvovali su svečanoj ceremoniji dodjele certifikata o dobitku granta u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH'' koji finansira EU, a provodi međunarodna organizacija rada ILO.


Tim povodom u Maloj sali Općine Goražde danas je održana press konferencija, na kojoj je od strane partnera predstavljen pomenuti projekat. U okviru javnog poziva Međunarodne organizacije rada ILO „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“, Općina Goražde je sa partnerima; Udruženje ALDI, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, SSS „Džemal Bijedić“, kao i firme Bekto Precisa i EMKA Bosnia aplicirala sa projektom ''Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja''.


Koncept notu je predalo 157 partnerstava, od kojih je zadovoljilo 48 aplikacija. Nakon predaje pune aplikacione forme kriterije je zadovoljilo 15 aplikacija među kojima je i naša aplikacija. Projekat traje 18 mjeseci i u tom priodu pored prekvalifikacije oko 100 nezaposlenih osoba, izvršiće se detaljno ispitivanje tržišta rada na području BPK Goražde, izrađena/modifikovana 4 nastavna plana i programa za osposobljavanje i stručnu obuku odraslih uz intezivnu saradnju svih relevantnih aktera na području BPK i provešće se edukacija i animiranje 300 nezaposlenih osoba na 8 lokacija na području BPK Goražde uz učešće svih relevantnih faktora uključenih u ovaj projekat.


Ukupna vrijednost projekta čiji je cilj povećati zaposlenost putem prekvalifikacije nezaposlenih, stvoriti nova radna mjesta i podržati lokalni ekonomski razvoj i reformu tržišta rada, je 192.765,00 EUR, gdje je učešće partnera 10 %.


Tokom svečane ceremonije dodjela certifikata za sve nosioce aplikacija kojima je odobren projekat u okviru ovog javnog poziva koja je održana 27.03.2017. godine u Sarajevu prisutnima su se obratili ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije i specijalnog predstavnika EU u BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, direktor ILO Ureda Budimpešta Antonia Graziosia, te predstavnici lokalnog partnerstva.


Preuzeto sa www.gorazde.ba