Održana prezentacija „Programa stručnog osposobljavanja 2017“. godine za predstavnike poslodavaca BPK Goražde

Objavljeno 26.01.2017

U skladu sa potpisanim „Memorandumom o saradnji“ za START –UP Program, danas je u prostorijama naše službe održana obuka za kandidate koji su aplicirali na javni poziv za učešće u Projektu „GORAŽDE-ZONA UNAPRIJEĐENOG POSLOVANJA" START-UP , a koji su prošli prvi krug selekcije u sklopu projekta.


U sklopu projekta planirano je više obuka, a današnja orjentacijska obuku u Službi imala je za cilj podizanje svijesti o pokretanju biznisa.

Start-Up program se implementira u sklopu projekta ”Goražde – zona unaprijeđenog poslovanja”, a realizuje se uz pomoć Evropske unije i Oxfam Italija.


Isti predstavlja solidnu osnovu za definisanje načina funkcionisanja budućeg poslovnog inkubatora (njegovog menadžmenta i aktivnosti sa novim preduzećima), te direktno utiče na rast broja poslovnih subjekata, koji će biti osnovani kroz ovaj Program.