U Goraždu održana panel diskusija „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“

Objavljeno 25.05.2017

Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“, u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde, još u julu prošle godine započelo je sa implementacijom projekta pod nazivom „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ u trajanju od tri godine.

U sklopu ovog projekta koji se finansira iz sredstava Evropske unije, danas je u Hotelu „Behar“ u Goraždu održana Panel diskusija o temi „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“ kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Ministarstva za privredu, Službe za zapošljavanje, Privredne i Obrtničke komore, poslodavaca i predstavnika poslodavaca, predstavnici obrazovnih ustanova koje provode edukaciju odraslih te predstavnici nevladinih organizacija.

Cilj današnje panel diskusije je razmjena mišljenja kada je riječ o prilagođavanju modela obrazovanja odraslih potrebama savremenog doba, aktivnostima na izradi Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde, procesu izrade/modifikacije nastavnih planova i programa i njihovog prilagođavanju potrebama tržišta rada, te budućnosti tržišta rada i trendovima u obrazovanju.

U sklopu politike obrazovanja, ovom prilikom prezentovan je prijedlog dokumenta pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“ autora Demira Imamovića.Nakon nedavno usvojenog Zakona o obrazovanju odraslih, kako je istaknuto danas, sljedeći korak je donošenje Strategije za obrazovanje odraslih BPK Goražde, koja bi predstavljala jedan od instumenata za rješavanje ključnih socio-ekonomskih problema, s posebnim naglaskom na stručno obrazovanje i obuku odraslih.

Izradi Strategije prethodila je izrada prijedloga koji je prezentovan danas, a koji sadrži komparativni pregled regulative i prakse EU i zemalja okruženja, te set zaključaka i preporuka u cilju zagovaranja donošenja strategije.

Strategija bi trebala razraditi principe koje je postavio Zakon o obrazovanju odraslih BPK Goražde, a to su podsticanje kulture, razvoja kulture učenja, smanjenja nezaposlenosti, razvoj civilnog društva i unaprijeđenje kvaliteta života građana.

Istaknuto je da usvajanje strateške platforme predstavlja ključni preduvjet za uspostavu sistemskih i koordiniranih pristupa u oblasti obrazovanja odraslih u našem kantonu putem razvoja adekvatnih strateških, zakonodavnih i institucionalnih okvira.


Preuzeto sa www.bpkg.gov.ba