Potpisan sporazum za početak projekta prekvalifikacije nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju Službe

Objavljeno 18.10.2017


U Velikoj sali Gradske uprave Goražde danas je održano svečano potpisivanje Sporazuma na zajedničkoj realizaciji projekta „Uspostavljanje efikasnijih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, koji implementira Međunarodna organizacija rada (ILO) sredstvima Evropske unije. Koncept notu je predalo 157 partnerstava, od kojih je zadovoljilo 48 aplikacija.


Nakon predaje pune aplikacione forme kriterije je zadovoljilo 15 aplikacija među kojima je i aplikacija Grada Goražda. Pored Gradske uprave, koja je aplikant ostali partneri na ovom projektu su: Udruženje ALDI, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, SSS „Džemal Bijedić“, kompanije Bekto Precisa i EMKA Bosnia.


Ključne aktivnosti koje će biti realizovane u toku projekta su: analiza potreba za stručnom i kvalifikovanom radnom snagom na području BPK Goražde; izrada promotivnog filma; priprema novih nastavnih planova i programa za potrebe proizvodnih kompanija; organizovanje andragoške obuke za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde; opremanje kabineta za obrazovanje odraslih u okviru SSŠ ''Džemal Bijedić''; organizovanje obuke, odabir kandidata, njihovo savjetovanje i priprema polaznika za obuku; promocija cjeloživotnog učenja na 8 lokacija uz učešće 300 nezaposlenih osoba; organizovanje Sajma zapošljavanja; podizanje javne svijesti medijskim i drugim aktivnostima (internet, konferencije).Direktni korisnici projekta će biti 100 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde koji će proći kroz proces prekvalifikacije, kao i 300 nezaposlenih osoba na 8 lokacija na području BPK Goražde u cilju njihovog upoznavanja sa ovim projektom i animiranja za učešće u stručnoj obuci s ciljem zapošljavanja.


Također, izvršiće se detaljno ispitivanje tržišta rada na području BPK Goražde, izrađena/modifikovana 4 nastavna plana i programa za osposobljavanje i stručnu obuku odraslih uz intezivnu saradnju svih relevantnih aktera na području BPK.

Polaznici koji uspješno završe obuku dobit će odgovarajuće validne certifikate, te će tako ojačati svoje kompetencije, čime bi se povećala zapošljivost.


O značaju projekta u izjavi za medije govorila je Nataša Domančić, pravnica u kompaniji Bekto Precise – ''Bekto Precisa godinama obučava radnu snagu, ovo je prvi put da međunarodna zajednica bude kao neka vrsta pomoći, da obučimo radnu snagu i da dobijemo obučenog radnika za određeno radno mjesto.

To su radnici za rad na plastici, regleri recimo, regler je najtraženije zanimanje. Njega je najteže naći. To je ono što je nama najpoptrebnije, obučeni radnici.''