Implementacija Reformskog paketa: Treći sastanak Radne grupe JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona

Objavljeno 13.04.2017

Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona je jedna od pet kantonalnih službi za zapošljavanje koja aktivno učestvuje u implementaciji Reformskog paketa (pored službi Hercegovačko-neretvanske županije, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Kantona Sarajevo i Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije), a u reformu su također uključeni i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta.


Danas je u ovoj Službi održan treći sastanak Radne grupe, a teme sastanka su Analiza potreba za obukama – ključni rezultati i nalazi sa preporukama za dalje obuke, monitoring primjene novih procedura, te planiranje studijske posjete ovoj službi koja je planirana za maj.


Kada je u pitanju studijska posjeta JU SZZ BPK riječ je o posjeti predstavnika Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koji su zainteresovani za prenos metodologije Mobilnog biroa u svoje institucije.


Ono što je novina, a o čemu će biti riječ tokom sastanka, jeste formalizacija Lokalnog partnerstva u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) koji primarno finansira Evropska unija (EU).

Za realizaciju ovog projekta oformljeno je lokalno partnerstvo za zapošljavanje kojeg čine: Općina Goražde, Služba za zapošljavanje BPK, Federalni zavod za zapošljavanje i Projekat zapošljavanja mladih (YEP).


Projektom je predviđeno finansijsko učešće UNDP-a, Općine Goražde, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske.

Projekat predviđa upošljavanje najugroženijih kategorija kao što su mladi iz ruralnih područja, žene, povratnici i invalidne osobe, te će se posebna briga posvetiti licima iz savjetodavnog procesa, kao i o osobama identifikovanim kroz aktivnosti Mobilnog biroa u ruralnim područjima.


Preuzeto sa: www.yep.ba