Kolegij direktora kantonalnih Javnih službi za zapošljavanje u Goraždu – širenje Reformskog paketa

Objavljeno 06.09.2017


Danas se u Goraždu u prostorijama Preventa d.o.o. Goražde, održao redovni sastanak Kolegija kantonalnih direktora Javnih službi za zapošljavanje što je aktivnost koju koordinira Federalni zavod za zapošljavanje sa ciljem ujednačavanja aktivnosti i mjera aktivne politike što je obaveza i mandat FZZZ-a.


U današnjem sastanku učestvuje i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš koji će direktorima kantonalnih službi predstaviti elemente Refromskog paketa koji se već provodi u pet kantonalnih službi za zapošljavanje sa ciljem te će biti ponuđeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa onim službama koje iskažu interes i spremnost da se u partnerskom i otvorenom procesu napravi iskorak ka unapređenju rada i procesa u skladu sa najboljim evropskim praksama.


U ovom procesu značajnu ulogu bi imao i FZZZ imajući u vidu mandat ove institucije, ali i obim reformskih koraka koje će biti neophodno provesti.


Na kraju sastanka direktori svih JSZ su se izjasnili da žele da njihove institucije budu uključene u proces te da će uložiti napore da sa svoje strane učine sve kako bi reforma uz podršku Projekta zapošljavanja mladih i Vlade Švicarske dobila na zamahu i kontinuitetu.


Nakon sastanka direktori su obišli prostorije Preventa d.o.o. Goražde kako bi se na licu mjesta uvjerili u rad ovog za bh privredu značajnog poslodavca.


Pogon Preventa u Goraždu je dio grupacije u Bosni i Hercegovini koja je članica je članica globalne kompanije koja upošljava preko 13.000 uposlenika na 36 lokacija u svijetu.

Prevent u Bosni i Hercegovini osnovan je 1999.godine i danas je među vodećim izvoznicima.

Danas Prevent djeluje na 15 lokacija u BiH i zapošljava 6.500 uposlenika.


Pored automobilske industrije Prevent je sve više prisutan u segmentu metala, modne konfekcije, namještaja, zaštitne opreme, obuće i nautike.


Njihovo mišljenje će se uvažiti prilikom planiranja i izrade Programa rada, te Finansijskog plana Službe za 2018. godinu.


Preuzeto sa www.yep.ba