Završena obuka za zaposlenike Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 26.09.2016

Dvodnevna obuka o jačanju vještina i usvajanju novih znanja za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona iz oblasti pružanja usluga nezaposlenim licima i poslodavcima uspješno je završena.


Cilj treninga bio je usvajanje novog modela rada javnih službi za zapošljavanje kakav praktikuju evropske službe, službe u regiji, pa čak i u svijetu, a sve zbog pružanja efikasnije i kvalitetnije usluge.


Novi model rada podrazumijeva odvajanje administrativnih usluga preko uspostavljanja šalter sala u općinskim biroima za zapošljavanje od savjetodavnih usluga karakterističnih za individualni ili grupni rad na jačanju vještina i bržoj integraciji nezaposlenih lica na tržište rada.


Po završetku obuke izvršeno je testiranje kako bi zaposlenici bili certificirani za poslove u skladu sa novim modelom.


Preuzeto sa www.yep.ba