Svečano uručenje certifikata po "Programu obuke u 2016. godini" (ECDL – European computer driving licence, ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje, SolidWorks 3D modeliranje, engleski jezik, njemački jezik)

Objavljeno 18.10.2016

Danas je u prostorijama J.U. Centar za kulturu Goražde, upriličeno svečano uručenje certifikata nezaposlenim osobama po "Programu obuke u 2016. godini" (ECDL – European computer driving licence, ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje, SolidWorks 3D modeliranje, engleski jezik, njemački jezik).


Uspješnim kandidatima uručena su 24 certifikata iz oblasti informatike (ECDL), 33 certifikata iz oblasti engleskog jezika te 43 certifikata iz oblasti njemačkog jezika.

Pozitivno iskustvo i reakcije nezaposlenih lica i poslodavaca na implementaciju programa obuke nezaposlenih lica iz oblasti informatike, engleskog i njemačkog jezika u prethodnim godinama, uticale su na odluku Službe za zapošljavanje BPK Goražde da nastavi sa implementacijom iste vrste programa i u 2016. godini.


Programom rada i Finansijskim planom za 2016. godinu, Služba je predvidjela i obezbjedila novčana sredstva u iznosu 40.000,00 KM za implementaciju programa obuke nezaposlenih lica.

Služba je na svojoj web stranici postavila online anketu kojom je omogućeno nezaposlenim osobama da po vlastitoj želji, predlože obuke koje bi željeli pohađati.

Na ovaj način se došlo do saznanja da bi nezaposlene osobe pored obuka iz informatike, engleskog i njemačkog jezika, željele pohađati obuku iz oblasti ECDL CAD - dvodimenzionalnog 2D crtanja i SolidWorks 3D modeliranja.

Prema rezultatima ankete, kreiran je Program obuka u 2016. godini.


Značajna novost u ovogodišnjem programu obuke je da je Služba refundirala troškove dolaska i odlaska na obuku u iznosu cijene autobuske karte svim polaznicima obuke čije je prebivalište udaljeno više od tri (3) kilometra od mjesta izvođenja obuke.


Implementacijom i finansiranjem ovog programa Služba je željela omogućiti svim zainteresovanim nezaposlenim osobama sticanje novih i usavršavanje postojećih znanja i vještina u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u programu objavljen je dana 05.04.2016. godine. Na javni poziv se prijavila 141 nezaposlena osoba te je svim aplikantima omogućeno da učestvuju u programu obuke za oblast za koju su se prijavili (47 osoba za engleski jezik, 56 osoba za njemački jezik, 34 osobe za informatiku i 6 osoba za ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje i SolidWorks 3D modeliranje).


S obzirom da se za obuke ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje i SolidWorks 3D modeliranje prijavilo samo 6 osoba, Služba je bila prinuđena odustati od implementacije tih obuka jer je ekonomski neopravdano i neisplativo za sve izvođače obuka koje smo kontaktirali, da organizuju obuku u Goraždu za tako mali broj polaznika.


Navedenih 6 osoba je dobilo mogućnost da pohađaju neku drugu od ponuđenih obuka, što su i prihvatili. Nakon provedenog postupka javne nabavke, izabran je izvođač obuke, firma „EKSA“ d.o.o. Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač za sve vrste obuka.


Izvođač obuke je izvršio predtestiranje kandidata kako bi utvrdio njihovo predznanje te formirao raspored po grupama i nivoima znanja. Nastava se odvijala prema predviđenom planu i programu u trajanju od 60 školskih sati po pojedinačnoj obuci. Nakon okončanja pojedinačnih obuka, Izvođač obuke je Službi dostavio izvještaje o provedenim obukama.


Svim kandidatima je omogućeno polaganje završnih ispita kako bi stečeno znanje mogli da certificiraju.


Uspješnost kandidata je bila na zavidnom nivou od preko 71 %.

Današnjim uručenjem certifikata za kandidate koji su uspješno okončali obuku, završava se implementacija programa obuke u 2016. godini. Služba će nastojati da ovakav vid programa implementira i u 2017. godini.


S tim u vezi, putem web i Facebook stranice Službe te oglasne ploče, pozvaće se nezaposlene osobe da dostave svoje prijedloge, sugestije i mišljenja o tome kakvu bi vrstu obuke željeli pohađati u 2017. godini. Njihovo mišljenje će se uvažiti prilikom planiranja i izrade Programa rada te Finansijskog plana Službe za 2017. godinu.