Održana konferencija "Partnersvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje"

Objavljeno 14.07.2016

Dana 12. i 13. jula 2016. godine, u Mostaru je održana konferencija "Partnersvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje" koju je organizovao Ured projekta Tehničke potpore organizacijama civilnog društva (TACSO) u Bosni i Hercegovini i nacionalnog TACSO Resursnog centra u BiH, koji predvodi VESTA.


Na konferenciji je predstavljen tzv. "Goraždanski model" kao primjer dobre prakse obrazovanja odraslih i zapošljavanja koji su predstavili direktorica JU Služba za zapošljavanje BK Goražde Nafija Hodo, direktorica kompanije Prevent Goražde d.o.o. Goražde Lejla Ferhatbegović,predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde i direktorica Udruženja građana "ALDI" Goražde.Predstavljanjem uspješnog "Goraždanskog modela" predstavljena je uspješna saradnja između institucija vlasti, kompanija i organizacija civilnog društva u cilju zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.