Predstvanici Odsjeka za rad i zapošljavanje Ministarstva civilnih poslova BiH posjetili Službu za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 01.12.2016

Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na čelu sa direktoricom Nafijom Hodo, bila je domaćin delegaciji Ministarstva za civilne poslove BiH, koju su činili predstavnici iz Odsjeka za rad i zapošljavanje Slavica Vučić – Vojinović, Hajrija Dautović i Zorica Krsmanović.


Imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje BPK Goražde od mnogih relevantnih domaćih i inostranih institucija ocjenjena kao jedna od najefikasnijih službi u BiH, te da ostvaruje zavidne rezultate, Ministarstvo se odlučilo da uputi delegaciju u posjetu Službi za zapošljavanje BPK Goražde.


Rukovodilac Odsjeka za rad i zapošljavanje Ministarstva civilnih poslova BiH, Slavica Vučić – Vojinović je istakla da je cilj posjete da se Ministarstvo upozna sa načinom rada u Službi za zapošljavanje BPK Goražde i njenim pozitivnim iskustvima vezanim za rad, zapošljavanje, posredovanje u zapošljavanju i aktivne politike zapošljavanja.


Takođe je istakla da je zbog današnje tržišne ekonomije neophodna bolja koordinacija i saradnja sektorskih organa iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i privrede, a sve u cilju obrazovanja i osposobljavanja što stručnijeg kadra koji će biti konkurentan na tržištu rada, te na taj način doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti.


Pomenuta iskustva će pomoći Ministarstvu u sagledavanju cjelokupnog stanja na terenu i shodno tome, donošenju odgovarajućih mjera i politika.

Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde je izrazila veliko zadovoljstvo i zahvalnost da je Ministarstvo civilnih poslova BiH prepoznalo rad i poslovne rezultate Službe.


Istakla je da će Služba sa svim svojim resursima biti na raspolaganju Ministarstvu u cilju ostvarivanja što boljih rezultata rada, a koji se odnose na smanjenje nezaposlenosti kao opšteg društvenog interesa.