Kontakt telefon:
038 221 546
Back To Top

Više informacija o radnim dozvolama


INSTRUKCIJA: UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE NA IME TROŠKOVA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE / PRIMJENJUJE SE OD 01.01.2013. GODINE /

a).Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju sprovođenja postupka:

- Primalac: Federalni zavod za zapošljavanje;

- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;

- Broj depozitnog računa: 1610000028570003 – kod Raiffeisen bank d.d. sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca;


b).Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju sprovođenja postupka:

- Primalac: Služba za zapošljavanje BPK Goražde;

- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;

- Broj depozitnog računa: 1011400000463822 kod Privredna banka Sarajevo – d.d. Sarajevo – Filijala Goražde, sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca;

- Budžetska organizacija: 0000000