UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE NA IME TROŠKOVA
U POSTUPKU ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE
/ PRIMJENJUJE SE OD 01.01.2013. GODINE /


• Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju sprovođenja postupka
- Primalac: Federalni zavod za zapošljavanje,
- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;
- Broj depozitnog računa: 1610000028570003 – kod Raiffeisen bank d.d. sa oznakom
vrste prihoda 722611 i općine uplatioca,

• Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju sprovođenja postupka
- Primalac: Služba za zapošljavanje BPK Goražde,
- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;
- Broj depozitnog računa: 1011400000463822 kod PBS – DD Sarajevo – Filijala Goražde, sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca,
- Budžetska organizacija: 0000000