JAVNI POZIV
za do djelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
(Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom)

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabili
tacije osoba s invaliditetom u 2017. godini;
(Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom)


JAVNI POZIV
za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017
a).Prvo radno iskustvo,
b).Vaučer za posao,
c).Javni radovi,
d).Periodično zapošljavanje).
Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo


JAVNI POZIV
za učešće u Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja

Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

JAVNI POZIV
za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017
Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

JAVNI POZIV
za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj (Triple Win projekat)
Otvoren poziv za prijave na novi ciklus programa TAKT akademija
Program zapošljavanja Roma u 2016. godini.
(Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo)