ODLUKA
o usvajanju zapisnika Komisije za provođenje programa stručnog osposobljavanja 2017
O D L U K A
o usvajanju zapisnika i konačne rang liste Komisije za provođenje programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca (datum:24.02.2017.godine)

O D L U K A
o obustavljanju konkursne procedure u J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde"
O D L U K A
o usvajanju zapisnika i konačne rang liste Komisije za provođenje programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca (datum:17.01.2017.godine)


O D L U K A
o usvajanju zapisnika i konačne rang liste Komisije za provođenje programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca (datum:22.12.2016.godine)

O D L U K A
o usvajanju zapisnika i konačne rang liste Komisije za provođenje programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca (datum:02.12.2016.godine)

Odluka o usvajanju Programa rada Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2017. godinu (Upravni odbor Službe), i Zaključak Vlade BPK Goražde o usvajanju Programa rada Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2017. godinu .
PROGRAM RADA
J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2017. godinu
Plan rada sa poslovacima za 2017. godinu,
J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde
Sporazum o saradnji "JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Udruženja poslodavaca BPK Goražde"