- Javni oglas za prijem radnika na radno mjesto - TEHNIČAR / SSS, BH telecom d.d. Sarajevo, mjesto rada Goražde- Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za PIO/MIO (4. Kantonalna administrativna služba za BPK Goražde, Saradnik-kompletator)
- Prijavni obrazac za konkurs Federalnog zavoda PIO- Konkurs za prijem u radni odnos (JZU "Kantonalna bolnica Goražde" ) Doktori medicine specijaliste / 1.pedijatrije, 2.transfuzijske medicine, 3.kliničke mikrobiologije, 4.internističke onkologije i radioterapije5. kliničke radiologije 6.specijalista nefrologije, 7. urologije /- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača ) / Nastavni kadar- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Ustikolina" Ustikolina ) / Nastavni kadar- Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Ustikolina" Ustikolina ) / Administrativno-finansijski i računovodstveni radnik, Radnik na održavanju higijene- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići ) / Nastavni kadar- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Prača" Prača ) / Nastavni kadar- Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta(JU OŠ. "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići ) / Domar-ložač, higijeničar- Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta(JU OŠ. "Fahrudin Fahro Baščelija", Goražde) / Domar-ložač, higijeničar- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta / nastavni kadar (JU STŠ "Hasib Hadžović", Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta - nastavni kadar (JU MSŠ "Enver Pozderović", Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta - nastavni kadar (JU OŠ "Husein ef. Đozo" Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta - nastavni kadar (JU SSŠ "Džemal Bijedić" Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta nastavnika (JU OMŠ "Avdo Smailović" Goražde)- Oglas za prijem u radni odnos / Rukovodilac odjela održavanja alata i mašina -Brizganje i ekstruzija- u sjedištu Kompanije u Goraždu (Prevent Goražde d.o.o. Goražde)/