Potpisan Sporazum o realizaciji projekta „Ekonomsko osnaživanje najugroženije populacije kroz javne radove na području Grada Goražde“
Dodjelom ugovora stvoreni uslovi za početak nove obuke usmjerene na jačanje kompetencija mladih nezaposlenih osoba
Održan sastanak predstavnika Službe sa pedagozima osnovnih i srednjih škola u BPK Goražde sa ciljem realizacije "Programa profesionalnog informisanja za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde"
Svečano uručivanje ugovora po "Programu stručnog osposobljavanja u 2017. godini"
Implementacija Reformskog paketa: Treći sastanak Radne grupe JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona
Održana jedanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Press konferencija dobitnika grant sredstava u okviru projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH
Press konferencija - prezentacija aktivnih mjera politike zapošljavanja u 2017. godini
Švicarska vlada usvojila strategiju saradnje sa BIH - U našu državu žele investirati više od 130 miliona KM!
Održana prezentacija „Programa stručnog osposobljavanja 2017“. godine za predstavnike poslodavaca BPK Goražde
Delegacija Ambasade Švicarske u posjeti Službi za zapošljavanje BPK Goražde
SAOPĆENJE ZA JAVNOST (01.02.2017. godine)
Održana obuka za aplikante na projekat START UP (pokretanje malog biznisa)
Svečano uručivanje ugovora po “Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca“ u 2016. godini.
Potpisan ”Memorandum o saradnji” na implementaciji Pilot Start-up programa
Predstvanici Odsjeka za rad i zapošljavanje Ministarstva civilnih poslova BiH posjetili Službu za zapošljavanje BPK Goražde
Svečano uručenje certifikata po "Programu obuke u 2016. godini" (ECDL – European computer driving licence, ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje, SolidWorks 3D modeliranje, engleski jezik, njemački jezik)
Potpisanim Sporazumom omogućen početak realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca
Završena obuka za zaposlenike Službe za zapošljavanje BPK Goražde
Uvodna obuka za zaposlenike Služba za zapošljavanje BPK Goražde u sklopu novog modela rada koji čine Reformski paket
Bosansko-podrinjski kanton je lokomotiva izvoza, bh. roba najviše se plasira u Njemačku
Potpisan sporazum o saradnji na projektu „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“
Održana konferencija "Partnersvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje"
Sa evidencije Službe za zapošljavanje 141 mlada osoba dobila priliku učestvovati u programu obuke
Sastanak radne grupe za implementaciju reformskog paketa u Goraždu
Mobilni biro u jednom danu u Vitkovićima: informisanje i savjetovanje nezaposlenih, karijerno savjetovanje u školi i Klubu za traženje posla
Posjeta mobilnog biro-a MZ JABUKA
Ozvaničen početak reforme – potpisani ugovori sa javnim službama za zapošljavanje
Direktorica firme "Mlin" d.d. Ustikolina u Klubu za traženje posla traži buduće radnike“
Poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama s prostora našeg kantona da uzmu aktivno učešće u Programima Federalnog zavoda za zapošljavanje
Uskoro počinje realizacija koncepta Mobilnog Biro-a na podrućju BPK Goražde
Priliku da odrade pripravnički staž dobile 63 nezaposlene osobe sa završenom visokom i višom stručnom spremom sa evidencije Službe
Odluka o odobravanju sredstava po Programu stručnog osposobljavanja u 2016. godini
Dodjela priznanja Klubu za traženje posla Goražde