Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača po konkurentskom zahtjevu (obavještenje o nabavci broj 1279-7-2-1-3-1/17 od 22.03.2017. godine)

ODLUKA
o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2017. godinu
(objava 24.02.2017. godine)


ODLUKA
o Planu javnih nabavki J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2017. godinu i Plan javnih nabavki za 2017. godinu;