ODLUKA
o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2017. godinu
(objava 24.02.2017. godine)


ODLUKA
o Planu javnih nabavki J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2017. godinu i Plan javnih nabavki za 2017. godinu;