01
decembar 2017

Prevent BH pokreće nove pogone u Goraždu i Bugojnu, otvaramo 500 radnih mjesta

Na lokaciji industrijske zone u Vitkovićima kod Goražda privodi se kraju izgradnja savremenog pogona Prevent Components, nove u lancu fabrika u vlasništvu Prevent Grupacije. Novi objekt se gradi na blizu 11.000 kvadratnih metara i bit će specijaliziran za proizvodnju i obradu plastike i poliuretana.


Čitaj više

18
oktobar 2017

Potpisan sporazum za početak projekta prekvalifikacije nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju Službe

U Velikoj sali Gradske uprave Goražde danas je održano svečano potpisivanje Sporazuma na zajedničkoj realizaciji projekta „Uspostavljanje efikasnijih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, koji implementira Međunarodna organizacija rada (ILO) sredstvima Evropske unije.


Čitaj više

12
septembar 2017

Kolegijalna razmjena znanja među kantonalnim službama za zapošljavanje-posjeta Mobilnom birou u Goraždu

Danas je Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, bila domaćin posjete kolega Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta.


Čitaj više

06
septembar 2017

Kolegij direktora kantonalnih Javnih službi za zapošljavanje u Goraždu – širenje Reformskog paketa

Danas se u Goraždu u prostorijama Preventa d.o.o. Goražde, održao redovni sastanak Kolegija kantonalnih direktora Javnih službi za zapošljavanje što je aktivnost koju koordinira Federalni zavod za zapošljavanje sa ciljem ujednačavanja aktivnosti i mjera aktivne politike što je obaveza i mandat FZZZ-a.


Čitaj više

28
avgust 2017

Svečano uručenje certifikata po "Programu obuke u 2017. godini"

Danas, 28.08.2017. godine, u maloj sali Centra za kulturu Goražde upriličeno je uručivanje certifikata za nezaposlene osobe, koje su uspješno okončali obuku pod nazivom „Program obuke u 2017. godini”, koja se ove godine realizovala iz slijedećih oblasti...


Čitaj više

25
maj 2017

U Goraždu održana panel diskusija „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“

Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“, u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde, još u julu prošle godine započelo je sa implementacijom projekta pod nazivom „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ u trajanju od tri godine.


Čitaj više

23
maj 2017

Potpisan Sporazum o realizaciji projekta „Ekonomsko osnaživanje najugroženije populacije kroz javne radove na području Grada Goražde“

U cilju realizacije projekta „Ekonomsko osnaživanje najugroženije populacije kroz javne radove na području Grada Goražde“ koji je odobren kroz projekat „Lokalni integrisani razvoj - LIR“ koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), danas je u Maloj sali Gradske uprave Grada Goražda upriličeno potpisivanje Sporazuma o implementaciji projekta.


Čitaj više

19
maj 2017

Dodjelom ugovora stvoreni uslovi za početak nove obuke usmjerene na jačanje kompetencija mladih nezaposlenih osoba

U Goraždu je danas održana svečanost dodjele ugovora polaznicima novih kurseva iz oblasti informatike, engleskog i njemačkog jezika te web dizajna koje organizuje Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po Programu obuke za 2017. godinu.


Čitaj više

27
april 2017

Održan sastanak predstavnika Službe sa pedagozima osnovnih i srednjih škola u BPK Goražde sa ciljem realizacije "Programa profesionalnog informisanja za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde"

U okviru realizacije Programa profesionalnog informisanja za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde, prvi korak u realizaciji je sastanak sa pedagogicama osnovnih i srednjih škola. Sastanak je održan dana 20.04.2017. godine, a imao je za cilj upoznati iste sa Programom, te aktivnostima u koje će iste biti uključene.


Čitaj više

17
april 2017

Dodijeljeno 60 ugovora po Programu stručnog osposobljavanja za 2017. godinu

U organizaciji JU „Služba za zapošljavanje“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održana svečana ceremonija uručivanja ugovora po Programu stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba sa VSS i VŠS za 2017. godinu.


Čitaj više

13
april 2017

Implementacija Reformskog paketa: Treći sastanak Radne grupe JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona

Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona je jedna od pet kantonalnih službi za zapošljavanje koja aktivno učestvuje u implementaciji Reformskog paketa (pored službi Hercegovačko-neretvanske županije, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Kantona Sarajevo i Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije), a u reformu su također uključeni i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta.


Čitaj više

30
mart 2017

Održana jedanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde

Danas je održana jedanaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde na kojoj se našlo 10 tačaka dnevnog reda.Predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde gosp. Avdo Kuljuh na početku Skupštine pozdravio je sve prisutne i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.


Čitaj više

29
mart 2017

Press konferencija dobitnika grant sredstava u okviru projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH"

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde i Općine Goražde protekle sedmice prisustvovali su svečanoj ceremoniji dodjele certifikata o dobitku granta u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH'' koji finansira EU, a provodi međunarodna organizacija rada ILO. Tim povodom u Maloj sali Općine Goražde danas je održana press konferencija, na kojoj je od strane partnera predstavljen pomenuti projekat.


Čitaj više

03
mart 2016

Press konferencija - prezentacija aktivnih mjera politike zapošljavanja u 2017. godini

U sklopu provođenja aktivne politike zapošljavanja, Federalni zavod za zapošljavanje je dana 02.03.2017. godine objavio tri javna poziva za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Tim povodom, danas je u JU Službi za zapošljavanje BPK Goražde upriličena press konferencija na kojoj su predstavljeni programi, ciljne grupe programa, te iznosi sufinansiranja po mjerama.


Čitaj više

23
februar 2017

Održana prezentacija „Programa stručnog osposobljavanja 2017“. godine za predstavnike poslodavaca BPK Goražde

Dana 22.02.2017. godine, u prostorijama Službe za zapošljavanje BPK Goražde, održano je grupno informisanje poslodavaca o učešću u „Programu stručnog osposobljavanja 2017“.

Obzirom da je Služba donijela Plan rada sa poslodavcima za 2017. godinu, u skladu sa istim je i održano informisanje, kojem je prisustvovala predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde i predstavnici poslodavaca.


Čitaj više