<J.U. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

26
januar 2017

Održana obuka za aplikante na projekat START UP (pokretanje malog biznisa)

U skladu sa potpisanim „Memorandumom o saradnji“ za START –UP Program, danas je u prostorijama naše službe održana obuka za kandidate koji su aplicirali na javni poziv za učešće u Projektu „GORAŽDE-ZONA UNAPRIJEĐENOG POSLOVANJA" START-UP , a koji su prošli prvi krug selekcije u sklopu projekta.


Čitaj više

30
decembar 2016

Svečano uručivanje ugovora po “Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca“ u 2016. godini.

U organizacji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je u sali Skupštine upriličeno uručivanje ugovora poslodavcima koji su uzeli učešće po „Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca“.


Čitaj više

14
decembar 2016

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu "Pilot START-UP" program namjenjen mladima koji žele započeti svoj biznis

Danas je u Goraždu, u Biznis centru, upriličeno potpisivanje ”Memorandum o saradnji” na implementaciji Pilot Start-up programa između zainteresovanih strana, čime je ozvaničen početak implementacije navedenog programa.


Čitaj više

01
decembar 2016

Predstvanici Odsjeka za rad i zapošljavanje Ministarstva civilnih poslova BiH posjetili Službu za zapošljavanje BPK Goražde

Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na čelu sa direktoricom Nafijom Hodo, bila je domaćin delegaciji Ministarstva za civilne poslove BiH, koju su činili predstavnici iz Odsjeka za rad i zapošljavanje Slavica Vučić – Vojinović, Hajrija Dautović i Zorica Krsmanović.


Čitaj više

18
oktobar 2016

Svečano uručenje certifikata po "Programu obuke u 2016. godini" (ECDL – European computer driving licence, ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje, SolidWorks 3D modeliranje, engleski jezik, njemački jezik)

Danas je u prostorijama J.U. Centar za kulturu Goražde, upriličeno svečano uručenje certifikata nezaposlenim osobama po "Programu obuke u 2016. godini" (ECDL – European computer driving licence, ECDL CAD - dvodimenzionalno 2D crtanje, SolidWorks 3D modeliranje, engleski jezik, njemački jezik).


Čitaj više

26
septembar 2016

Završena obuka za zaposlenike Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Dvodnevna obuka o jačanju vještina i usvajanju novih znanja za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona iz oblasti pružanja usluga nezaposlenim licima i poslodavcima uspješno je završena.


Čitaj više

29
avgust 2016

Potpisan sporazum o saradnji na projektu „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Agencije za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ danas je upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji vezano za inplementaciju projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, koji će se finansirati iz sredstava Evropske unije u BiH u iznosu od 162.000 eura sa kojom je ova agencija potpisala ugovor krajem mjeseca jula.


Čitaj više

14
juli 2016

Održana konferencija "Partnersvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje"

Dana 12. i 13. jula 2016. godine, u Mostaru je održana konferencija "Partnersvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje" koju je organizovao Ured projekta Tehničke potpore organizacijama civilnog društva (TACSO) u Bosni i Hercegovini i nacionalnog TACSO Resursnog centra u BiH, koji predvodi VESTA.


Čitaj više

15
juni 2016

Sa evidencije Službe za zapošljavanje 141 mlada osoba dobila priliku učestvovati u programu obuke

U organizaciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je u Maloj sali Centra za kulturu Goražde upriličena dodjela ugovora nezaposlenim mladim osobama koje će kroz „Program obuke u 2016.godini, (informatika: ECDL-European computer driving licence, ECDL CAD-dvodimenzionalno 2D crtanje, Solid Works 3D modeliranje, engleski i njemački jezik“ biti omogućeno sticanje novih i usavršavanje postojećih znanaja i vještina u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada.


Čitaj više

13
maj 2016

Sastanak radne grupe za implementaciju reformskog paketa u Goraždu

Danas je u prostorijama JU Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona održan drugi sastanak radne grupe za implementaciju reformskog paketa. Na današnjem sastanku razmatran je veći broj tema od kojih su najznačajnije rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika Službe za zapošljavanje BPK, usvajanje Upustva za rad u biroima Službe, i uvođenje sistema mjerenja učinaka.


Čitaj više

07
januar 2016

Priliku da odrade pripravnički staž dobile 63 nezaposlene osobe sa završenom visokom i višom stručnom spremom sa evidencije Službe

U organizaciji JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 07.01.2016. godine u Sali Skupštine BPK-a Goražde upriličeno je uručivanje ugovora po Programu stručnog osposobljavanja za 2016. godinu koji ova Služba provodi u sklopu politike aktivnog zapošljavanja.


Čitaj više