04
februar 2019

Najtraženija zanimanja u BPK-u šivač, plastičar, pirotehničar

Poslodavci na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini imaju potrebu za zapošljavanjem radnika u prerađivačkoj industriji, što je pokazala anketa tržišta rada koju je provela Služba za zapošljavanje ovog kantona po instrukcijama Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Čitaj više

22
januar 2019

Potpisan Sporazum o partnerstvu Grada Goražde kroz ILO projekat, formalizovano lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Danas (22.01.2019. godine) je upriličena svečana ceremonija potpisivanje Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Formalizacija lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Goražde i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu definisana je na osnovu generalno ustanovljenih potreba za bližom saradnjom s ciljem potpore ekonomskom i društvenom razvoju i praktične potrebe za stvaranjem mogućnosti za zapošljavanje, te potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih incijativa, programa i aktivnosti.


Čitaj više

11
januar 2019

Učešće u Klubu za traženje posla Goražde nezaposlenima osigurava dodatne beneficije

U klubu za traženje posla kroz intezivan grupni i individualni rad nezaposleni savladavaju tehnike traženja posla, neophodne meke vještine i znanja kroz mentorstvo i podršku voditelja Kluba.


Čitaj više

13
decembar 2018

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone biti otvoren prema sljedećem rasporedu: 19.12.2018.godine (srijeda) u 8:00 sati: - Zeničko-dobojski kanton/županija, - Srednjobosanski kanton/županija, - Bosansko-podrinjski kanton/županija


Čitaj više

14
novembar 2018

U Goraždu organizovan prvi sajam zapošljavanja

Privredna komora BPK Goražde organizirala je u ovom gradu prvi sajam zapošljavanja pod nazivom "Letswork". U zgradi Biznis centra okupili su se predstavnici privrednih subjekata, ali i nezaposlene osobe koje su dobile informacije o planovima i potrebama poslodavaca na tržištu rada.


Čitaj više

30
oktobar 2018

Sastanak voditelja Klubova za traženje posla

Danas se u organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održava sastanak voditelja Klubova za traženje posla sa ciljem analize dosadašnjih rezultata i aktivnosti u tekućoj godini i predstavljanju novih alata i mehanizama za rad sa grupama nezaposlenih. Sastanku prisustvuju predstavnici sljedećih kantonalnih službi za zapošljavanje:Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, BPK Goražde, SBK/KSB Travnik, Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije odnosno službe koje provode aktivnu mjeru Klub za traženje posla.


Čitaj više

27
oktobar 2018

U BPK Goražde kontinuirano se smanjuje broj nezaposlenih (VIDEO)

U Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde kontinuirano se smanjuje broj nezaposlenih i povećava broj zaposlenih osoba – kažu u kantonalnoj Službi za zapošljavanje. Navode da je zaključno sa septembrom zabilježen najmanji broj nezaposlenih od postojanja službe, a kao jedna od mjera zapošljavanja koja je dala rezultate i u ovoj godini je Klub za traženje posla, zahvaljujući kojem je značajan broj osoba pronašao zaposlenje.


Čitaj više

02
oktobar 2018

Dodjeljeni certifikati povodom uspješno okončane stručne obuke i zaposlenja (podrška EU i ILO)

U Hotelu „Behar“ Goražde, dana 02. oktobra 2018. godine, održana je svečana ceremonija dodjele certifikata povodom uspješno okončane stručne obuke za zanimanja „CNC operater“, „Regler“ i „Plastičar“, u okviru projekta: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.


Čitaj više

27
septembar 2018

Okrugli sto – Monitoring, evaluacija i dizajn mjera aktivne politike zapošljavanja

Danas je u Sarajevu održan Okrugli sto koji je u fokusu imao evaluaciju, dizajn i monitoring aktivnih politika zapošljavanja koju je organizovala Svjetska banka u okviru Projekta “Podrška zapošljavanju”, sa namjerom da se razmjene mišljenja i ideje o načinima kako unaprijediti provođenje aktivne politike zapošljavanja kako bi rezultati bili na što je veću moguću dobrobit nezaposlenih lica – krajnjih korisnika ovih mjera.


Čitaj više

25
septembar 2018

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je 25.09.2018. godine, objavljen JAVNI POZIV nezaposlenim osobama sa evidencije J.U. „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za učešće u Programu obuke u 2018. Godini (Engleski jezik, njemački jezik, European computer driving licence-ECDL);


Čitaj više

31
juli 2018

Javni radovi u Goraždu: Posao za 60 osoba u naredna četiri mjeseca

Šezdeset nezaposlenih osoba s područja Grada Goražda jučer je s gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem potpisalo ugovore o radu na određeno vrijeme. U naredna četiri mjeseca oni će biti angažovani po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 – "Javni radovi" Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Čitaj više

26
juli 2018

U Goraždu predstavljen projekat podrške zapošljavanja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je u Goraždu predstavilo Projekat podrške zapošljavanja koji se implementira u saradnji sa Svjetskom bankom. Ukupna vrijednost projekta je 108 miliona KM, a dio sredstava bit će izdvojen iz budžeta putem Federalnog Zavoda za zapošljavanje koji je implementator projekta.


Čitaj više

25
juli 2018

VIDEO: Dualni sistem obrazovanja u BPK Goražde, model budućnosti

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama ''Bekto Precisa'' i ''EMKA Bosnia'' u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci.


Čitaj više

24
juli 2018

Počinje implementacija projekta „Javni radovi 2018. godine“

U Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje BPK, Grada Goražda te općina Foča i Pale u FBiH u realizaciji Programa javnih radova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu.


Čitaj više

10
juli 2018

U okviru realizacije „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga i direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“.


Čitaj više

05
juni 2018

Klub za traženje posla Goražde: Uspješne priče Armina Žige - Od ideje do vlastitog biznisa

Često je prvi korak u nekom poslu ili ka prvom poslu najteži korak. Svjedoci smo da, u Bosni i Hercegovini mladi, i prije učinjenog prvog koraka, nerijetko, odustanu. Demotiviranost i osjećaj da im, na putu ka uspjehu, niko neće pružiti podršku ostavlja ih u čekanju i ospori svaki njihov pokušaj. Ipak, postoje i oni koji se usude upustiti u preduzetničke priče.


Čitaj više